حمل رایگان

تمامی پروژه های که متراژ آ ن ها بالا بوده و ظرفیت کامیون با خاور را تکمیل کرده ارسال آن به تمام نقاط ایران رایگان بوده و در صورت عدم تکمیل ظرفیت هزینه با قی مانده توسط کارشناس شرکت برآورد قیمت شده و بر عهده مشتری می باشد