فرآیند ساخت شیشه دو جداره1 : ابتدا ابعاد پروژه را وارد سیستم و برنامه مخصوص بهینه سازی شیشه کرده و سپس مراحل بهینه سازی ابعاد بر روی جام های موجود در انبار با کمترین پرت ممکن به صورت اتوماتیک و دستی انجام داده ، سپس نقشه های برش ابعاد را تعیین کرده و آماده  چاپ بر روی کاغذ می کند، تا پروژه کمترین پرت ممکن را داشته باشد. در مرحله اول امکان برآورد هزینه پروژه به صورت پیش فاکتور را دارد و همچنین  می توان لیبل  مشخصات فنی پروژه را دراین مرحله آماده سازی کرد.

2 : مرحله دوم برش ابعاد پروژه است، که به دو  شیوه برش صورت می گیرد:  یک : به شیوه دستی  _ دو : شیوه برش با دستگاه سی ان سی ، که در شیوه دوم سرعت و دقت برش نسبت به اول بالا تر است. دراین مرحله کدها باید بر روی شیشه نوشته شود تا هنگام شستشو  ونصب نهایی  برچسب کد شیشه مشخص باشد.